DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 20.12.2017 11:46:24 

Bytové družstvo Stojanova 6‚ Brno

Aktuality

         

           5.12.2021

           Vánoce       

            Krásný adventní čas, Vánoce 2121 plné klidu a rodinné pohody, mnoho štěstí

            zejména pevné zdraví a jen samé úspěchy v roce 2022 Vám a Vašim blízkým .

 

            Plánovaná předvánoční schůze BD Stojanova 6 v likvidaci je z důvodu Covidu 19

            přesunita na období 1.pololetí roku 2022.

            Vaše připomínky a podněty k činnosti  BD zašlete na mail družstvy nebo vložte do 

            poštovní schránky BD. 

 

 

                                                                                                                    

       

 

 

 

 

 

          30.3.2021

        Velikonoce

           Vážené sousedky a sousedé, jménem výrobu SVJ Stojanova 6... Soubor.pdf       

 

          19.1.2021

        Udržování čistoty a pořádku v domě

           Upozorňujeme všechny majitele a uživatele bytů v našem domě na povinnost dodržování domovního řádu...Soubor.pdf

 

 

         26.12.2020

        Vážená paní/pane

        dne 11.1. 2020 v době od 17.00 do 18.15 budeme odečítat bytové vodoměry a měřiče

        tepla.Prosíme o jejich zpřístupnění v tomto termínu.

        Správa domu: BEKANT, tel: 737 621 931 Soubor.pdf

 

        29.5.2020, Věc: Vyúčtování služeb za rok 2019

                          -----------------------------------------------

        Dne 28.5.2020 uplynula měsíční lhůta k podání reklamace k vyúčtování

        a je možné vyplácet přeplatky za služby. Žádáme Vás , kteří mají přeplatek

        aby jste zaslali mailem číslo účtu na který má být přebytek zaslán,

        (mail: svjstojanova6@seznam.cz)  případně zanechali  číslo učtu ve schránce

         v přízemí našeho domu.

        Současně žádáme členy SVJ, kteří mají nedoplatek za služby za rok 2019 aby

        dlužnou částku uhradili neprodleně na účet SVJ Stojanova 6 vedený u 

        Československé obchodní banky, a.s. č:. 272539931/ 0300

        

 

 

 

 

 

 

21.10.2019- v úterý dne 29.října 2019 v době od 17 do 18 hodin bude v našem domě probíhat revize

          plynu od domovního rozvodu až po plynové přípojky v jednotlivých bytech včetně revize Vašich

          plynových spotřebičů.

          Žádáme Vás proto, aby jste v inkrimonovanou dobu zajistili přístup do Vašich bytů za účelem

          provedení kontzroly.

 

    21.10.2019- vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době množí opakovaně případy odkládání

          nepotřebných věci  (autosedaček, matrací, atd.) zejména v prostoru zvýšeného přízemí našeho

          domu upozorňujeme Vás na to, že uvedené předměty nemohou být v prostorách chodby domu

          ukládány a to zejména z hlediska bezpečnosti a  požární prevence.

          Představenstvoi BD a výbor SVJ žádá  vlastníky uvedených předmětů aby je nepreodleně

          odstanily. V opačném případě budou odstraněny odbornou firmou a náklady s tím spojené

          přeúčtovány vlastníkovi.

       

 

 

   9.8.2019 - Opravy poškozeného zámku a dveří - Zámek vstupních dveří, ve kterém byl

         zalomený klič byl v součinnosti s „autorem“ vyměněn zámečnickou firmou a jím byla tato

         služba uhrazena. Rozbitá skla byla nahlášení naší smluvní pojišťovně Allianz jako škodní

         událost pod č. 2019125904. Jakmile tuto   událost posoudí likvidátor pojištovny bude

         zajištěna výměna skel.


      15.7.2019 - Upozorňujeme všechny uživatele bytů, že dvůr našeho domu není smetiště

       ani ekodvůr. Do přistavených popelnic patří pouze běžný domovní odpad. Papír, papírové

       obaly od potravin, nápojů, sklo a plasty patří do sběrných nádob na separovaný odpad. Celý dokument

 

            29.5.2019    Vážení členové SVJ Stojanova 6, dnešním dnem uplynula zákonná reklamační lhůta k

            podání reklamace k vyúčtování služeb za rok 2018.. Přeplatky Vám budou zaslány na Vámi určený

            účet. Název a číslo účtu zašlete mailem na adesu: morava.real@volny.cz nebo vložte do

            poštovní schránky SVJ v domě.

 

                   Zde je navigace na nově zprovozněné webové sránky SVJ Stojanova 6, Brno:

 

                                              svjstojanova6.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

            Vážení členové BD Stojanova 6 v likvidaci a členové SVJ Stojanova 6 , 

 

            zveme Vás srdečně na řádnou členskou schůzi BD Stojanova 6 v likvidaci

 

            a řádné shromáždění vlastníků SVJ. Obě tyto akce se budou konat v pondělí

 

           dne 3.6.2019 v prostorách vinotéky Úvoz 420/43 od 18.30 hodin.

 

           Po skončení schůze BD bude následovat shromáždění SVJ.

 

 

                                                              Mgr.M.Kružík, likvidátor BD Stojanova 6

                                                              Ing.J.Dvořák, předseda výboru SVJ

 

 

 

 

 

    19.5.2019    Pozvánka na shromáždění SVJ Pozvanka.pdf

    19.5.2019    Pozvánka na členskou schůzi Pozvanka.pdf

 

 

 

 

 

4.4.2019  Vážení členové  SVJ,

 

 

 

výbor SVJ Stojanova  6,  přeje všem svým členům

 

 

a jejich rodinám krásné VELIKONOCE  2019.

 

 

27.2.2019  Nástěnka.pdf

10.7.2018. Přejeme všem našim členům příjemnou dovolenou a krásné prázdniny.

                  Přesto- že se nám dokončení rekonstrukce našeho domu, zejména chodby a dvora, protáhlo

                  z důvodu nedodržení sjednaného termínu společností Máca, byly práce spojené s rekonstrukcí

                  v průběhu měsíce června 2018 dokončeny a předány SVJ.

                  V průběhu prázdnin a podzimu bude provedeno osazení osvětlení na dvoře a drobné úpravy na

                  dvoře (osazení nové stříšky nad vstupem z chodby a repase vstupních dveří).

                  Svolání shromáždění vlastníků SVJ předpokládáme po prázdninách na podzim  2018.

                  

19.12. 2017   Majitel stavební společnosti p.Máca provádějící rekonstrukci chodby a dvora , s omluvou

                      oznámil vedení SVJ že z důvodů nemoci provádějíciho pracovníka (zápal plic) a též

                      jeho osobní hopspitalizace v nemocnici nebude firma schopna dokončit v plánovaném

                      termínu  tedy do konce roku 2017  všechny stavební práce. Práce budou dokončeny v

                      průběhu ledna 2018.

                     Tímto se všem omlouváme za nepříjemnnosti tímto způsobené.

 

5.12.2017  Přejeme všem našim členů a jejich rodinám krásné prožití adventního času, klidné a

                      bohaté vánoce a v roce 2018 mnoho zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

 

 5.12. 2017, rekonstrukce chodby a vstupů do domu a na zahradu, včetně rekonstrukce dvora bude ukončeno podle

 dohody s dodavatelem -stavebnní spol. p.Macy do konce roku 2017. Průběr rekonstrukce dvora , jeho průběh nepříznivě

 ovlivňuje mrazivé počasí a sněžení.

 

5.12.2017  Vzhledem k plánovanému ukončení všech stavebních prací, které byly naplánovany na rok 2017, až na samém

konci tohoto roku,  předpokládá se se konaní shromáždění vlastníků SVJ Stojanova 6 v průběhu ledna 2018.

 

   6.9.2017  Vážení členové SVJ , přikládám zprávu spol. RIVA DEVELOPMENT, pokud máte zájem o změnu , nebo individuálního

   vzoru dlažby , postupuje tak jak je uvedeno níže:

 Vaše návrhy zpracujte písemně a vložte nejpozději do neděle  10.9.2017 do schránky SVJ, tak aby mohly být Vaše připomínky

předány spol. RIVA DEVELOPMENT a změna následně realizována podle Vašich poředstav.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den.

Ve stavebním deníku máme odsouhlasenou dlažbu a z našeho pohledu není žádný problém ji také plošně všem dodat tak, jak jest domluveno.
Ze zkušenosti však vím, že právě volba dlažby (barev obecně) je pro uživatele tou nejdůležitější a klíčovou, pro zdárný úspěch realizace "bez vedlejších účinků".

Víme zatím o třech změnách, kde si vlastníci bytů již řeší dlažbu individuálně z vlastní iniciativy (p.Kružík, p.Fisherová, p.Drahanský). Od Petra Hrozka resp.od pracovníků na stavbě víme min.o dalších třech hlasech(neznámo kde), kteří by také chtěli jiný odstín než je námi vybraný. 

Mám za to, že by bylo vhodné vlastníky ještě obejít a dát jim v tomto konkrétním případě možnost volby, dokud máme ještě kousek času. Jak tam dovezeme dlažbu a začneme ji pokládat již nebude možná změna.
Necháme dnes opět dvě kachličky na dvoře pod lavičkou (světlá/tmavá). Do pátku je možné udělat změny. Je potřeba jen dobře popsat umístění balkonu - jméno nestačí a dát nám vědět (př.třetí balkon odspodu vpravo směrem do ulice - vždy to beru z pohledové strany pravá/levá ...tzn.pohled z ulice pravá je k Bláhovce, levá ke Kraváku.pohled ze dvora přesně naopak :-))   + tedy jméno a kontakt.

V rámci této změny odstínu jsme ochotni vám vyjít vstříct bez navyšování ceny. Příp.si lidé mohou dlažbu sami uložit na balkon a zaplatit si ji pokud si vyberou něco úplně jiného. Vždy ale venkovní nemrznoucí a musí nás o této změně informovat (obdobně jako v případě pana Kružíka). Poměrnou část za taurus který nedodáme z rozpočtu samozřejmě také odečteme.

Je ale potřeba spoluvlastníky obejít a dát jim vědět. Čas máme do pátku ...příp.do neděle do večera. Info o příp.změně mi pošlete do emailu, který je všude vyvěšený: valenta@rivadevelopment.cz

Děkuji za spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Informace o provádění prací v domě, červenec 2017

                                  .................................................................................................

 

           25.července 2017

 

 •  Ve středu dne 2.srpna 2017 v době od 17.00 do 19.00 provede dodavatelská

firma montáž a připojení domácích telefonů v bytech, kde nebyl umožněn

vstup do bytů. Žádáme Vás, aby jste v tuto dobu umožnili  pracovníkům

firmy vstup do bytů a montáž a zprovoznění domácích telefonů.

 

 • Vzhledem ke skutečnosti, že společnost O2 odmítla spolupráci s dodavatelskou

firmou, která provádí instalaci kabeláže TV a internetu  do kabelových svazků pod

omítkou, je nutné , aby se zákazníci O2 individuálně obrátili na tuto společnost

aby tuto instalaci provedla.

 

 • V pondělí dne 31. července 2017 budou zahájeny práce spojené s výmalbou chodeb

a dalších prací dle smlouvy o dílo.

 

 • Následně v úterý dne 1.srpna 2017 by měly být zahájeny práce spojené

s opravou balkonů.

 

 

                                                                                   Ing.J.Dvořák

                                                                               ---------------------------

                                                                                                            Za SVJ

 
 
 

   

 24.5.2017  V těchto dnech byla správcem ,spol.BEKANT doručeno do Vašich schránek vyúčtování služeb za

                  období 01-12/ 2016. Zákonná měsíční reklamační lhůta k tomuto vyučtování začíná běžet dnešním dnem.

                 Žádáme Vás aby jste tak, jako každý rok předali vedení SVJ čísla účtů na které máme Vaše přeplatky  

                 zaslat.  

                 Ti z Vás kteří mají nedoplatek, prosím zašlete dlužnou částku neprodleně na učet SVJ.

  

 D E S  (Domovní Evidenční Systém)

 

 Vyúčtování služeb za období od 01/2016 do 12/2016      dne:  22.05.2017

 

                P = přeplatek     N = nedoplatek

 

 

                                                                                                

 Číslo popisné:  370.00       Adresa: STOJANOVA 6/370.00                                        

                                                                                                 

                                                                 S  t  a  v                     

 Prostor Uživatel    Budova:  0.00        Náklady    Zálohy Vyúčtování     Nájemné        Kč    

                                                                                                 

 B    1  FRIDRICHOVÁ DAGMAR                 19727     18096       1631          0         1631 N

 B    2  PERNICA DRAHOMÍR                    4653     15768     -11115      -4464 P     -15579 P

 B    3  MALANÍK MARTIN                     18112     22392      -4280      -7038 P     -11318 P

 B    4  BENČÍKOVÁ DANA                     32146     43740     -11594          0       -11594 P

 B    5  MIKOVÁ KATEŘINA                    18360     24672      -6312       -153 P      -6465 P

 B    6  PULDOVI LENKA A JAN                21623     20472       1151          0         1151 N

 B    7  DANHELOVA DAGMAR                   12079     18108      -6029       6642 N        613 N

 B    8  FABIÁNEK MIROSLAV                  12908     18228      -5320          0        -5320 P

 B    9  MIKULÁŠKOVI VĚRA A ZDENĚK          11343     24360     -13017          0       -13017 P

 B   10  DRAHANŠTÍ PAVLA A PAVEL            27000     33564      -6564          0        -6564 P

 B   11  KLÍMA MAREK                        16051     22020      -5969          0        -5969 P

 B   12  KNOSOVÁ OLGA                       15771     20064      -4293          0        -4293 P

 B   13  PEŠÁKOVÁ MARIE                     17949     27854      -9905          0        -9905 P

 B   14  GAJDOŠOVÁ JANA                     14941     21132      -6191          0        -6191 P

 B   15  DVORAK JIRI                         9943     18636      -8693          0        -8693 P

 B   16  PÍŠKOVI HANA A MIROSLAV            12048     18132      -6084          0        -6084 P

 B   17  PARMOVI NELA A DAVID               22016     17280       4736      -5004 P       -268 P

 B   18  HOLÍKOVI KATEŘINA A MARTIN         15598     20256      -4658          0        -4658 P

 B   19  POUCHLÁ OLGA                       21229     18732       2497          0         2497 N

 B   20  FISCHEROVÁ MARIE                   22162     25032      -2870          0        -2870 P

 B   21  KRUŽÍK MILAN                       14485     27768     -13283       3862 N      -9421 P

 B   22  FOLTÝNOVÁ ALENA                    11829     12516       -687          0         -687 P

 B   23  BEZEGOVÁ EVA                       22988     23556       -568       2700 N       2132 N

 B   24  KRUŽÍK MILAN                       14732      6610       8122       7670 N      15792 N

 B   24  TELECKÝ LUKÁŠ                        575      1212       -637      -5365 P      -6002 P

 N  101  MALANÍK MARTIN                      7625      4080       3545      14163 N      17708 N

                                                                                                

 Celkem za Byty                            410268    520200    -109932      -1150 P    -111082 P

 Celkem za Nebyty                            7625      4080       3545      14163 N      17708 N

 Celkem za budovu                          417893    524280    -106387      13013 N     -93374 P

                                                                                                 

Přeplatky byty      -134898  Nedoplatky byty        23816

          nebyty          0             nebyty      17708

          celkem    -134898             celkem      41524

                                                                                                

 Celkem za číslo popisné                   417893    524280    -106387      13013 N     -93374 P

                                                                                                 

Přeplatky byty      -134898  Nedoplatky byty        23816

          nebyty          0             nebyty      17708

          celkem    -134898             celkem      41524

 

 10.5.201

  Dne 10..5.2017 byla podepsána smlouva o dílo mezi SVJ Stojanova 6 a společností RIVA DEVELOPMENT, s.r.o

  ve smyslu zadání a objemu prací spojených s opravou balkonů projednaných a odsouhlasených na shromáždění

  vlastníků SVJ. Předpokládané zahájení prací 1.8..2017 , předpokládané ukončení 15.10.2017.

  V průběhu nejbližších dnů bude podepsána smlouva o dílo se společností, která provede vymalbu chodeb, pokládku

  nové dlažby v prostorách vstupu z ulice a vstupu na zahradu, rekonstrukci kanalizačních vpustí a betonové dlažby

   v prostoru dvora.

   Ukončení všech prací předpokládáme do konce roku 2017. 

 

 

13.4.2017  Přejeme všech našim členům a příznivcům krásné , slunečné a klidné svátky velikonoční 2017.

 

 

14.4.2017  V příloze zveřejňujeme kompletní doplněnou nabídku spol.RIVA DEVELOPEMENT, tak jak bylo přislíbeno na

                   posledním shromáždění vlastníků SVJ , po osobní prohlídce domu za účasti Bc.R.Valenty a Mgr.M.Kružíka

                   Připomínky a náměty k této nabídce podejte nejpozději do 14 dnů, tedy do 28.4.2017 , tak aby mohla 

                   být do konce měsíce dubna 2017 podepsána smlouva o dílo mezi SVJ a spol.RIVA DEVELOPEMENT.

                   Kompletní nabídka rovněž k dispozici v tištěné formě na nástěnce SVJ.

                   zde text nabídky: 

                   Nabídka.pdf

 

 

 

 

 

 

Dobrý den,

  Posílám ještě to doplnění co jsem slíbil na střeše...

 • D+M lešení k fasádě v ploše mezi balkony cca 320 m2 82 286 Kč
 • Přeložení poslední řady tašek, nová střešní lať cca 18bm 12 360,-Kč (nevím jestli už není/nebylo provedeno??) < xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />
 • Oprava 15ti parapetů: vyplnění nízkoexpanzní  pěnou, seříznutí, zapravení a nátěr fasádní barvou 13 840,-Kč
 • D+M nového lak.Pz žlabu cca 2 x 18 bm 19 800 Kč

Předpokládám že bychom to celé uměli vyřešit i bez lešení. Tzn. cenově bychom se stále měli vejít do 1 mil.Kč bez dph. Jen tuto část tedy bez lešení(musím udělat sondu) zrealizujme za (19800+13840+12360+35000) = 81 000 Kč 
Víc pro to již opravdu udělat nemohu.

Pěkný den.

      RIVA DEVELOPEMENT

 

 

 

 

Pozvánka

na shromáždění vlastníků jednotek v domě na ulici Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno

 

 

Výbor Společenství vlastníků Stojanova 370/6, Brno, se sídlem Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 043 17 971 tímto svolává členy shromáždění vlastníků bytů k účasti, hlasování a přijetí rozhodnutí na shromáždění vlastníků jednotek, které se koná:

dne:     6.3.1.2017

hodin:  19.00 hodin,

místo: prostory vinotéky na ulici Úvoz 420/43, 602 00 Brno-střed-Veveří.

 

S pořadu programu jednání shromáždění vlastníků:

 

 

 1. Zahájení

 

 1. Volba orgánů členské schůze – volba předsedajícího a volba zapisovatele

 

 1. Projednání plánovaných rekonstrukcí domu – balkóny , střecha za účasti možných zhotovitelů,  zástupce společnosti RIVA DEVELPOMENT, výmalba vnitřních prostor domu a ostatní akce na rok 2017

 

 1. Ostatní záležitosti společenství vlastníků jednotek

 

 

V Brně dne 17.února 2017

 

 

                                                                                  Ing.J.Dvořák, předseda výboru

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Dobrý den.

Na základě naší domluvy s ing.Dvořákem vám dodatečně posílám informaci k hydroizolačnímu systému který bychom u vás na domě příp.aplikovali. Jedná se o ucelené systémové řešení fy. weber - terranova.

http://www.weber-terranova.cz/lepidla-na-obklady-a-dlazby/pomoc-rada/problemy-a-reseni/jak-renovovat-balkony-nebo-lodzie-certifikovanym-systemem-terizol.html

Využiji zároveň prostor při hromadném odeslání tohoto emailu abych ještě dodatečně omluvil svoji neúčast na schůzi SVJ. Měli jsme opravdu bouřlivý realizační podzim (mj.jaro i léto. ..) přehlédl jsem upomínku a odjel jsem mimo Brno. 

Pěkné svátky všem.   

  S pozdravem / Best regards

  Bc. Robert Valenta
  Mobil: + 420 777 952 567
  E-mail: valenta@rivaservis.cz


  RIVA SERVIS s.r.o.
  Ludvíka Podéště 10, Brno, 602 00

  TEL/Fax: +420 543 242 616
  E-mail: servis@rivaservis.cz
  Web: www.rivaservis.cz

Dne 4.11.2016 v 9:50 Jiří Dvořák napsal(a):

 

 

 

 

 

4.11.2016

                            Vážení družstevníci a členové SVJ, podklady k účetnictví BD Stojanova 6, jehož odsouhlasení

                        je na programu členské schůze  16.11.2016  najdete v záložce  účetnictví družstva- účetní

                        uzávěrka za rok 2015 a na nástěnce družstva.

                                                                                                                 Ing.J.Dvořák

 

 

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva v likvidaci:

Bytové družstvo Stojanova 6, družstvo v likvidaci, IČ: 277 37 284

se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00

 

 

 

Členská schůze bytového družstva se svolává v souladu s ustanovením § 636 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

 

Družstevníci se mohou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze na internetových stránkách družstva v likvidaci, případně po dohodě s Likvidátorem-Milanem Kružíkem prostřednictvím emailové pošty kruzikm@seznam.cz nebo osobně po dohodě na tel 603 809 107.

 

Místo a doba konání členské schůze: ve středu dne 16.11.2015 v 18.00 hodin,v prostorách vinotéky

 

na ulici

 

Úvoz 420/43, 602 00 Brno-střed-Veveří

 

 

Pořad programu projednání členské schůze:

 

 

 1. Zahájení

 

 1. Volba orgánů členské schůze – volba předsedajícího a volba zapisovatele

 

 1. Informace o průběhu likvidace družstva

 

 1. Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace

 

 1. Ostatní záležitosti družstva

 

 

 

V Brně dne 01.listopadu 2016

 

 

                                                                                  Mgr.Milan Kružík, likvidátor družstva

 

 

 

 

 

Pozvánka

na shromáždění vlastníků jednotek v domě na ulici Stojanova 370/6, Veveří,

602 00 Brno

 

 

Výbor Společenství vlastníků Stojanova 370/6, Brno, se sídlem Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 043 17 971 tímto svolává členy shrámáždění vlastníků bytů k účasti, hlasování a přijetí rozhodnutí na shromáždění vlastníků jednotek, které se koná:

dne:      16.11.2016

hodin:  19.00 hodin,

místo: prostory vinotéky na ulici Úvoz 420/43, 602 00 Brno-střed-Veveří.

 

S pořad programu jednání shromáždění vlastníků:

 

 

 1. Zahájení

 

 1. Volba orgánů členské schůze – volba předsedajícího a volba zapisovatele

 

 1. Schválení účetní závěrky společenství vlastníků jednotek

 

 1. Projednání provedených a plánovaných rekonstrukcí domu – balkony – za účasti možného zhotovitele, výmalba vnitřních prostor domu a ostatní akce na rok 2017

 

 1. Ostatní záležitosti společenství vlastníků jednotek

 

 

V Brně dne 01.listopadu 2016

 

 

                                                                                  Ing.J.Dvořák, předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         

 

 

 

22.6.2016 Nabídka společnosti FLEXISTAV na rekonstrukci střechy a balkonů

  http://stojanka.wbs.cz/aktuality/skenovani.pdf

1.6.2016  Cenová nabídka společnosti RIVA  DEVELOPMENT, s.r.o

  http://stojanka.wbs.cz/aktuality/cn_riva_development_-_bd_stojanova_6__oprava_balkonu_2016.._2.pdf 

  Některé realizované stavby společností RIVA DEVELOPMENT, s.r.o. 

  Boží muka - Sobotovice     Ostrava     Husitská 10     Jiráskova Brno     Zábrdovice, kostel

13.5.2016, Vážení členové SVJ, ve čtvrtek 12.5. 2016 uplynula odvolací lhůta na

  podání odvolání nebo připomínek k vyúčtování služeb za rok 2015. Vzhledem ke skutečnosti

  že nebyly vzneseny žádné připomínky, budou s účinností ode dne 13.5.2016 vypláceny přeplatky

  bankovním převodem na Váš účet, který prosím zašlete mailem na mail družstva nebo vhodte do

  schránky SVJ v našem domě.

 

22.4.2016 klíčky k novým schránkám, které byly namontovány dne  21.4.2016

  jsou k dispozici k vyzvednutí u J.Dvořáka. Nové jmenovky vytištěné na silnějším papíře

  Vám budou vhozeny do schránek.

 

21.4.2016 Dnešního dne proběhla pracovní schůzka Mgr.Kružíka a Ing.Dvořáka se zástupci

  spol. RIVA,  p.Tomkem a p.Vaňkem . Tato společnost již v minulosti prováděla opravy v našem domě.

  Předmětem schůzky byla aktualizace nabídky rekonstrukce balkonů a opravy střechy a to jak po stránce

  věcné tak po strance finanční. Bylo dohodnuto, že spol.RIVA předloží aktualizovanou cenovou nabídku ,

  včetně položkového rozpočtu a to do poloviny měsíce května 2016.

  Tato nabídka bude porovnána s konkurenční cenovou nabídkou. Tyto nabídky budou následně

  předloženy členům SVJ k připomínkách a výběru prováděcí firmy.

  Předpokládaný teremín zahájení rekonstrukce srpen-září 2016.

                 

19.4.2016- ve čtvrtek 21.4.2016 bude probíhat demontáž starých poštovních schránek a montáž

  nových schránek.

  Vyzýváme všechny vlastníky schránek aby poštovní schránky vyprázdnili a nechali ve čtvrtek ráno

   otevřené, aby mohly být demontovány.

                                                                                                            Ing.J.Dvořák, jménem výboru SVJ         

           

13.4.2016

  D E S  (Domovní Evidenční Systém)

  Vyúčtování služeb za období od 01/2015 do 12/2015      dne:  12.04.2016

                 P = přeplatek     N = nedoplatek

                                                                                         

 Číslo popisné:  370.00       Adresa: STOJANOVA 6/370.00                                        

                                                                               

                                                                 S  t  a  v                     

 Prostor Uživatel    Budova:  0.00        Náklady    Zálohy Vyúčtování     Nájemné        Kč    

                                                                                                 

 B    1  FRIDRICHOVÁ DAGMAR                 19110     18096       1014          0         1014 N

 B    2  PERNICA DRAHOMÍR                    7188     15768      -8580          0        -8580 P

 B    3  MALANÍK MARTIN                     16890     22392      -5502          0        -5502 P

 B    4  BENČÍKOVÁ DANA                     36486     43740      -7254          0        -7254 P

 B    5  MIKOVÁ KATEŘINA                    24757     20712       4045          0         4045 N

 B    6  PULDOVI LENKA A JAN                22830     16589       6241          0         6241 N

 B    7  DANHELOVA DAGMAR                   15326     18108      -2782          0        -2782 P

 B    8  FABIÁNEK MIROSLAV                  13956     18228      -4272          0        -4272 P

 B    9  MIKULÁŠKOVI VĚRA A ZDENĚK          12296     24360     -12064          0       -12064 P

 B   10  DRAHANŠTÍ PAVLA A PAVEL            27228     33564      -6336          0        -6336 P

 B   11  KLÍMA MAREK                        17567     22020      -4453      -8170 P     -12623 P

 B   12  KNOSOVÁ OLGA                       14212     20064      -5852          0        -5852 P

 B   13  PEŠÁKOVÁ MARIE                     17802     24840      -7038          0        -7038 P

 B   14  GAJDOŠOVÁ JANA                     14200     21132      -6932          0        -6932 P

 B   15  DVORAK JIRI                         9988     18636      -8648          0        -8648 P

 B   16  PÍŠKOVI HANA A MIROSLAV            12755     18132      -5377        591 N      -4786 P

 B   17  PARMOVI NELA A DAVID               16996     17280       -284          0         -284 P

 B   18  HOLÍKOVI KATEŘINA A MARTIN         15456     20256      -4800          0        -4800 P

 B   19  POUCHLÁ OLGA                       20823     18732       2091          0         2091 N

 B   20  FISCHEROVÁ MARIE                   23083     24992      -1909          0        -1909 P

 B   21  KRUŽÍK MILAN                       12345     29160     -16815      12570 N      -4245 P

 B   22  FOLTÝNOVÁ ALENA                    12007     12516       -509          0         -509 P

 B   23  BEZEGOVÁ EVA                       13938     23556      -9618      -9959 P     -19577 P

 B   24  TELECKÝ LUKÁŠ                       1328      7272      -5944       -633 P      -6577 P

 N  101  MALANÍK MARTIN                     11650      4080       7570       8856 N      16426 N

                                                                                                

 Celkem za Byty                            398567    510145    -111578      -5601 P    -117179 P

 Celkem za Nebyty                           11650      4080       7570       8856 N      16426 N

 Celkem za budovu                          410217    514225    -104008       3255 N    -100753 P

                                                                                                

Přeplatky byty      -130570  Nedoplatky byty        13391

          nebyty          0             nebyty      16426

          celkem    -130570             celkem      29817

                                                                                               

 Celkem za číslo popisné                   410217    514225    -104008       3255 N    -100753 P

                                                                                               

Přeplatky byty      -130570  Nedoplatky byty        13391

          nebyty          0             nebyty      16426

          celkem    -130570             celkem      29817

 

 13.4.2016  

            Správce domu: BEKANT                            

                          Vídeňská 68         

                          639 00 Brno         

    P Ř E H L E D   V Y Ú Č T O V A N Ý C H   S L U Ž E B   P R O   D Ů M

   *********************************************************************

 

    Dům číslo pop.:   370.00 0.00  Adresa:   STOJANOVA 6           

 

                Období vyúčtování: od 01.2015  do 12.2015

     -----------------------------------------------------------------

     S L U Ž B A         NÁKLADY     ZÁLOHY       ROZDÍL   Text

     -----------------------------------------------------------------

     VODNÉ A STOČNÉ        55739       96048      -40309   PŘEPLATEK

     VODNÉ TUV             39495                   39495   NEDOPLATEK

     TEPLO                196277      286332      -90055   PŘEPLATEK

     OHŘEV TEPLÉ VODY      77418       82648       -5230   PŘEPLATEK

     ÚKLID                 28224       19586        8638   NEDOPLATEK

     VÝTAHY                 8179       25728      -17549   PŘEPLATEK

     EL.EN.SPOLEČ.PROST.    4885        3883        1002   NEDOPLATEK

     *****************************************************************

     C E L K E M za dům:  410217      514225     -104008   PŘEPLATEK

     *****************************************************************

     Dne: 12.04.2016

  

                                             ..........................

                                                  razítko a podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3.2016 

 

     Vážení členové SVJ,

 

 v příloze Vám předkládám cenovou nabídku na výměnu schránek.< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />< xml:namespace prefix = "o" />

 Po konzultaci s.p.Kodýsem, ( který byl zajištěn spol.BEKANT )

 bylo konstatováno, že předpokládané umístění poštovních schránek v prostoru

 vstupní chodby není s důvodů omezeného prostoru a instalace el.rozvodů

 technicky možné.

 Z výše uvedeného důvodu budou staré schránky demontovány a bude

 instalováno plato s novými schránkami ve stávajícím umístění.

 

                                                                             -----------------------------

                                                                             jménem výboru SVJ

 

 

                   Zde je nabídka dodavatele k Vašim připomínkám:

 

Dobrý den,

 posílám cenovou nabídku schránek.

 Jedná se o schránky hnědé v rozměru 310x360x90mm .

 Barva schránek je hnědá, ale může být i bílá, šedá, případně i nerez, ale tam je jiná cena.

 Cena obsahuje i demontáž původních schránek.

 Přímo na místě by se vyrobil dřevěný rám, který se připevní na zeď a na něj se připevní schránky.

 Termín realizace cca 10 dní.

 

         S pozdravem Petr Kodýs   777 818 339

 

 

 

 

 

 

   informace z činnosti  družstva březen 2016

---------------------------------------------------------

- ve  čtvrtek 3.března proběhla v prostorách kotelny výměna vadného teremostatického ventilu

jak bylo zjištěno při předchozím čištění sít v prosinci 2015.

 

v pondělí 15.3. byla  odborníkem doporučeným spol. BEKANT, projednána možnost přemístění

poštovních schránek do prostoru u hlavního vchodu domu. Bylo konstatováno, že tyto

prostory nemají dostatečnou plochu pro umístění všech schránek, navíc v místě

předpokládaného umístění jsou vedeny kabelové rozvody.

Proto bylo dohodnuto, že bude vypracovaná cenová nabídka včetně volitelných schránek

která bude posouzena a nové schránky budou umístěny na stávajícím místě.

 

v pondělí 15.3. byl objednán nový zámek do vstupních dveří, který bude na zakázku

nastaven na stávající klíče. Následně byl dne 16.3.2016 vyměněn.

 

                                              představensto BD  a výbor SVJ

   

 

17.ledna 2016, náhradní odečty teplé a studené vody a tepla se budou konat ve čtvrtek 21.1.2016

od 17.00 hod, žádáme vlastníky bytu č. 2, 7 a 13 aby v inkriminovanou dobu umožnili vstup do bytů

za účelem odečtů pracovníkům spol. BEKANT.

 

Vážení majitelé bytů, upozorňujeme Vás již opakovaně, předchozí informace byly na členské

schůzi BD Stojanova 6, družstvo a na shromáždění vlastníků jednotek, na zákonnou

povinnost podat do konce měsíce ledna 2016 přiznání k dani z nabytí nemovitosti na

předepsaném formuláři u příslušného finančního úřadu , tedy FÚ Brno 1 na ulici Příkop.

 

 

 Vážení členové SVJ a DB  Stojanova 6,

 17.

jménem představenstva Vám a Vašim rodinám přeji v roce 2016 pevné zdraví,

 a mnoho štěstí a spokojenosti.

 

 

    Ing.J.Dvořák, předseda

 

 

6.11.2015, Vážení družstevnící, dne 14.srpna 2015 byl zapsáno do obchodního rejstříku vedeného

                  Krajským soudem v Brně, oddíl S, vložka 11517 "Společenství vlastníků Stojanova 370/6, Brno.

                   IČO: 043 17 971, mailová adresa: svjstojanova6@seznam.cz

                   Číslo účtu vedeného u Poštovní spořitelny: 272 539 931/ 0300

                   Na zřízení webových stránek SVJ hledáme dodavatele, předpokládáme jejich

                   zřízení v první polovině měsíce listopadu 2015.  

 

 

 

Pozvánka na řádnou členskou schůzi bytového družstva:

Bytové družstvo Stojanova 6, družstvo

se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00

 

 

 

 

 

 

Členská schůze bytového družstva se svolává v souladu s ustanovením § 636 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

 

Místo a doba konání členské schůze: 09.11.2015 v 18.00 hodin,v prostorách vinotéky na ulici

 

Úvoz č. 43

 

 

Pořad programu projednání členské schůze:

 

 

 1. Zahájení

 

 1. Volba orgánů členské schůze – volba předsedajícího a volba zapisovatele

 

 1. Rozhodnutí o vstupu bytového družstva do likvidace

 

 1. Ustavení likvidátora

 

 1. Schválení souhlasu se zřízením zástavního práva banky k bytové jednotce č.24, č. 25 a č.26

 

 1. Rozhodnutí o nakládání s prostředky družstva ve vztahu k SVJ

 

 1. Ostatní záležitosti družstva

 

 

 

 

 22.10.2015 

  Vážené družstevnice a družstevníci , plánovaná řádná schůze BD Stojanova 6, družstvo se

  bude konat dne 9.listopadu 2015 v 18.00 hod. Program bude upřesněn na pozvánce, která bude vyvěšena

  na našich stránkách i na domovní nástěnce.

     

 

15.8.2015

Informace družstevníkům:

Vážení družstevníci,

dnes 13.08.2015 byl podán návrh na zápis společenství vlastníků jednotek

domu Stojanova 6. Na den 24.08.2015 je svolána členská schůze na které

bychom mimo rozhodnutí o bytu č.24 měli podepisovat i smlouvy o

převodu jednotlivých do osobního vlastnictví nájemníků. V této souvislosti

si Vás, kteří máte zájem o vypracování smlouvy ode mne, dovoluji

požádat abyste mi na email kruzikm@seznam.cz zaslali popřípadě vhodili

do poštovní schránky následující informace:

1) celé jméno, datum narození a rodné číslo člena družstva

2) číslo bytu

3) výši částky zaplacené jako další členský vklad, která byla v roce

2007 použita na nákup domu do vlastnictví družstva.

S sebou na jednání členské schůze prosím vezměte:

1. 1.500,-Kč jako poplatek za zpracování smlouvy a 1.000,-Kč na

správní poplatek za provedení vkladu na katastru nemovitostí

2. platný občanský průkaz pro provedení ověření podpisu

Vás, kteří se nebudete účastnit členské schůze prosím o informaci, kdy

bychom provedli ověření podpisů v jiném termínu.

Děkuji Vám za spolupráci

Mgr.Milan Kružík

 

  

17.8.2015

Výpis

z rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného

Krajským soudem v Brně

oddíl S, vložka 11517

Datum zápisu: 14. srpna 2015

Spisová značka: S 11517 vedená u Krajského soudu v Brně

Název: Společenství vlastníků Stojanova 370/6, Brno

Sídlo: Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 043 17 971

Právní forma: Společenství vlastníků jednotek

Účel společenství:

Zajišťování správy domu a pozemku.

Statutární orgán -

výbor:

Předseda výboru:

Ing. JIŘÍ DVOŘÁK, dat. nar. 10. prosince 1948

Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno

Den vzniku funkce: 14. srpna 2015

Den vzniku členství: 14. srpna 2015

Místopředseda

výboru:

Mgr. MILAN KRUŽÍK, dat. nar. 3. listopadu 1980

Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno

Den vzniku funkce: 14. srpna 2015

Den vzniku členství: 14. srpna 2015

Počet členů: 2

Způsob jednání: Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej

zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání,

 

 

 

 

 

11.6.2015 Od pondělí 1.6.2015 provádí firma Navrátil rekonstrukci plynové přípojky. Minulý týden byl odstraněn nefunkční

                 shoz odpadků ve světlíku. Od začátku tohoto týdne probíhájí přípravné práce v jednotlivých bytech. V pátek 12.6.

                 se předpokládá montáž stupačky ve světlíku. Práce probíhají kvalifikovaně a podle dohodnutého harmonogramu prací.

                 Při montáži bylo zjištěno , že plynová přípojka pro byty č.6, 10, 14, 18 a 22 , je pravděpobně připojena prostřednictvím

                  "T" kusu na vedení ve výtahové šachtě a vedena nad výtahovým překladem do uvedených bytů.

                 Tato skutečnost bude nade vší pochybnost prokázána při připojení stávající budované větve.

                 Pokud se uvedená skutečnost potvrdí, bude provedena rekonstrukce plynu i ve výše uvedených bytech.

 

1.6.2015 Vážení družstevníci, zde je cenová nabídka firmy Navrátil, která je již již od minulého měsíce

               vyvešená na nástěnce v našem domě:

 

NABÍDKA

 

Plyn, Stojanova 6, Brno

  

 

Dodavatel:

 

Instalatérské práce

Erik Navrátil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jinačovice 84                                                                                           

664 34 Kuřim                                                                                                                            IČ:  67057268

DIČ: CZ 7104273891                                                                                                                                                                                            

 

E – mail:enavratil@seznam.cz             Tel: 604 869 417                          

 

Plyn, Stojanova 6

 

Cenová nabídka

 

 

Materiál

Potrubí CU                                       35                    15 m                á 580,-                8 700,-

                                                         28                    25 m                á 340,-                8 500,-

KK                                                   5/4“                 1 ks                                                780,-

KK                                                   1“                    12 ks                á 630,-                7 560,-

Drobný instal. mat. CU.                                                                                              7 800,-

Atrapa plynoměru                                                    7 ks                  á 120,-                   840,-

Celkem                                                                                                                     34 180,-

 

Vícepráce

Demontáž shozu popela                                           18 m                á 650,-              11 700,-

Příplatek výškové práce                                           18 sb                á 250,-                4 500,-

Celkem                                                                                                                     16 200,-

 

Montáž

Montáž potrubí CU                          35, 28              40 m                á 800,-              32 000,-

Příplatek výškové práce                                           30 sb                á 250,-                7 500,-

Demontáž plynoměru                                               6 sb                  á 150,-                   900,-

Zhotovení atrapy plynoměru                                    6 sb                  á 650,-                3 900,-

Připojení plynoměru                                                 6 sb                  á 350,-                2 100,-

Přepojení systému                                                    1 sb                                             1 500,-

Odvzdušnění systému                                              6 sb                  á 150,-                   900,-

Bourací, sekací práce                                               7 sb                  á 450,-                3 150,-

Celkem                                                                                                                     51 950,-

 

Stavební

Stavební zapravení                                                   7 sb                  á 800,-                5 600,-

Zdící materiál                                                                                                              4 900,-

Celkem                                                                                                                     10 500,-

 

Demontáž

Demontáž potrubí ve výtahové šachtě                     18 m                á 350,-                6 300,-Příplatek výškové práce / rizikové prostředí /                           18 sb                á 250,-             4 500,-

Celkem                                                                                                                     10 800,-

 

Tlaková zkouška                                                                                                         1 500,-

Revize výchozí 6 okruhů                                                                 á 500,-                3 000,-Celkem                                                                                                     4 500,-

 

Ostatní

Přesun stavebních hmot                                           7 sb                  á 350,-                2 450,-

Likvidace vzniklých odpadů                                                                                      1 500,-

Celkem                                                                                                                       3 950,-

 

 

Cena celkem bez DPH                                                                                          132 080,-

Režie spojené – ostatní náhrady                                                              5%          6 604,-

Cena celkem bez DPH                                                                                          138 684,-

                                                                                                        DPH 15%         20 803,-

Cena celkem vč. DPH                                                                                           159 487,-

 

 

Celková cena za dílo                                                            159 487,-

 

 

  

Záruka:

- záruční doba 36 měsíců na prováděné práce

- záruční doba 24 měsíců na materiál ze samostatným záručním listem

 

              Cenová nabídka je vystavena na žádost zákazníka, zahrnuje instalační materiál, montážní práce a ekologickou likvidaci vzniklého odpadu. Cenová nabídka neslouží jako daňový doklad. Platnost cenové nabídky je 3 měsíce ode dne vystavení.

 

 

 

 

 

 

V Brně 06.05.2015                                                                         Instalatérské práce

                                                                                  Erik Navrátil

 

 

 

 

25.5.2015  Vážené družstevnice a družstevníci, s účinností od 22.května, kdy skončila měsíční odvolácí lhůta

                   dle NOZ budou představenstvem družstva vypláceny přeplatky za služby za rok 2014.

                   Tyto přeplatky budou vypláceny na Vámi stanovený účet. Číslo účtu zašlete mailem , nebo

                   doručte osobně či do schránky družstva.

                   Sděluji, že představenstvo čísla účtů z minulého roku neeviduje a tedy nebude zasíláno na účty s

                   s poznámkou, zašlete na stejný účet jako minulý rok...

  23.5.2015  Na základě naší poptávky, zpracovala společnost RIVA servis následující nabídku opravy balkonů:

                       VÝŠKOVÉ, STAVEBNÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE

                       RIVA SERVIS s.r.o. IČ: 26956683

                       Zapsaná v OR, vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 47990

                       V Brně dne 20.5.2015

                                      CENOVÁ NABÍDKA

                                                                                             Opravy balkonů

                     RIVA SERVIS s.r.o. Ludvíka Podéště 10, Brno 602 00 , IČ: 26956683 ,DIČ: CZ 26956683 ,Mob: 777 952 567

                                                                        Email: valenta@rivaservis.cz

                          Vážený pane inženýre,

               na základě poptávky a po obhlídce místa,Vám předkládám v níže uvedeném rozsahu

              cenový návrh na opravu balkonů v bytovém domě na ulici Stojanova 6. Předkládám Vám

              zatím dílčí nabídku na opravu nefunkční hydroizolaci a odvodnění balkonů. Bylo by ale

              vhodné zabývat se také opravou omítek.

             Předpokládaný rozsah prací: výměra jednoho balkonu cca do 4 m2 (různé rozměry)

             · Zajištění a vyhotovení záboru komunikace

             · Dodávka a montáž lešení (4 samostatné věže)

             · Demontáž stávajících klempířských prvků vč.obnažení prostupů (svody a vpusť)

             · Sejmutí vrchní narušené betonové vrstvy

             · Vyhotovení nové podkladní spádové vrstvy

             · D+M klempířských konstrukcí (nové svody, vpusti) VIZ.SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

             · Dodávka nové hydroizolační vrstvy vč.všech detailů (bandáže, soklíky, opracování kolem

                vpusti apod. – ucelené systémové řešení)

             · D+M nové nemrznoucí dlažby vč.vyspárování (Taurus 30*30)

             · VRN (doprava, přesuny, ekol.likvidace odpadů, režie apod.)

            Termín a hodina nástupu: Budou upřesněny po dohodě se zadavatelem.

                                                                   Cena za dílo:

           · Zábory komunikace vč.poplatků a dopr.značení 14 700,-

           · Bourací a přípravné práce 2 650*20 53 000,-

           · Zednické a izolatérské práce 14 800*20 296 000,-

           · Klempířské práce (viz.položkový rozpočet) 122 804,-

           · Lešenářské práce vč.pronájmu 15 200* 4 60 800,-

           · VRN 48 900,-

 

        Základ zdanitelného plnění (bez DPH): …………………..…… 596 204,- Kč

        15 %DPH: ………………….……… 89 431,- Kč

        Cena celkem: …………………….…… 685 635,- Kč

          VÝŠKOVÉ, STAVEBNÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE

         

          Záruky: 48 měsíců

          Garance zhotovitele na krytí případných škod na majetku investora při

          provádění díla je kryta pojistkou na částku 10mil. Kč vedenou u České

           pojišťovny a.s.

          Reference: Výběr z referencí naleznete na www.rivaservis.cz příp.Vám je na

          vyžádání předložíme v plném rozsahu.

          Fakturace: Předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků vzniká zhotoviteli právo

          na fakturaci. Splatnost faktur do 14 dnů ode dne jejich vystavení.

          V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře účtujeme

          úrok z prodlení ve výši 1% z fakturované částky.

          Bezpečnost práce: Všichni pracovníci naší firmy a pracovníci s naší firmou spolupracující

          jsou pravidelně proškolováni v rámci bezpečnosti práce. Zhotovitel bude

          provádět práce tak, aby zaručil maximální bezpečnost na pracovišti při

         realizaci zakázky a neomezil chod objektu nad přiměřenou míru.

         Od okamžiku předání pracoviště objednavatelem, odpovídá zhotovitel

         v plné míře za dodržování předpisů a nařízení o bezpečnosti a ochraně

         zdraví při práci. Taktéž za zajištění a dodržování protipožárních předpisů

         na pracovišti dle zákona o požární bezpečnosti a ochraně.

         Připojuji ještě informaci, že naše společnost se sídlem v Brně poskytuje komplexní služby

         kromě Jihomoravského kraje, také po celé České republice a na Slovensku.

         Přejeme Vám mnoho úspěšných aktivit a těšíme se na spolupráci.

   

Položkový rozpočet   
               
Stavba : RIVA SERVIS s.r.o.   Rozpočet:      
Objekt : Stojanova 6, Brno      
               
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)  
Díl:   Konstrukce klempířské (vč.zednických výpomocí)        
1   Montáž odpadního potrubí do závěsů  KG m 86,00 150,00 12 900,00  
2   Montáž odpadních odboček KG kus 20,00 180,00 3 600,00  
3   Montáž objímek DN 125 mm kus 48,00 88,00 4 224,00  
4   Montáž vpustí TOPWET kus 20,00 145,00 2 900,00  
5   Montáž redukce potrubí KG kus 20,00 60,00 1 200,00  
6   Střešní vpust TOPWET TWB 50 STE S kus 20,00 1 170,00 23 400,00  
7   KG trubka 125/2000 kus 28,00 235,00 6 580,00  
8   KG trubka 125/1000 kus 20,00 123,00 2 460,00  
9   KG trubka 125/500 kus 20,00 110,00 2 200,00  
10   zabetonování střešních vpustí, včetně  napojení hydroizolační stěrkou k podkladu kus 20,00 895,00 17 900,00  
11   Vybourání stávajících střešních vpustí, vytvoření prostupů přes bet. desku, včetně odvozu a likvidace vyprodukovaného odpadu kus 20,00 1 360,00 27 200,00  
12   Demontáž stávajícího potrubí z Pz DN od 120 mm m 86,00 38,00 3 268,00  
13   KG koleno 50/45° kus 20,00 31,00 620,00  
14   Redukce 110/50 kus 20,00 54,00 1 080,00  
15   KG odbočka 125/110/45° kus 20,00 177,00 3 540,00  
16   Objímka 125 kus 48,00 59,00 2 832,00  
17   Pomocný materiál ( hmoždiny, tmel, atd.. ) kpl. 2,00 860,00 1 720,00  
18   Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  % 518,00 10,00 5 180,00  
  Celkem za  Konstrukce klempířské (vč.zednických výpomocí)     122 804,00  
               
     
   
   
   
   
   
   
   
   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             

 

 

  

 

                                                                                                 

                                                                              

 

 

 

 

 

           

 

 

    

         

         

  

 

13.1.2015

           V pátek dne 23.ledna 2015, v době od 16.30 až 17.15 provede společnost TECHEM odečty měřidel

           na radiátorech ústředního topení

           Žádáme všechny družstevnice a družstevníky o zajištění vstupu za účelem provedení odečtů.

 

 

 6.1.2015

            Představenstvo BD Stojanova 6, družstvo, přeje všem družstevnicím, družstevníkům, rodinným příslušníkům

                                                                          a všem příznivcům našeho BD

 

                                                  mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2015.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  .

  

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.1.2015

        V úterý dne 13.ledna 2015 v době od 17 do 18. 00 hod bude správce domu BEKANT, provádět odečty

       měřidel teplé a studené vody.

       Žádáme všechny družstevnice a družstevníky o zajištění vstupu za účelem provedení odečtů.

                                                                  

 

 

     16.12.2014

 

Dobrý den pane Dvořáku,
dnešní den jsme na Vaši žádost provedli prohlídku střechy, kvůli zatečení do bytu p. Foltýnové.
Střecha nevykazuje žádná zjevná poškození, kvůli kterým by mohlo do bytu zatéct.
Pro lepší zjištění příčiny by bylo ovšem nutné zajistit přístupy do dotčených prostor, tedy do bytu p.Foltýnové a bytu nad ní.

Pěkný zbytek dne,

--

  s pozdravem

  Jakub Tomek DiS.
  Mobil: + 420 733 585 612
  E-mail: tomek@rivaservis.cz


  RIVA SERVIS s.r.o.
  Ludvíka Podéště 10, Brno, 602 00

  TEL/Fax: +420 543 242 616
  E-mail: servis@rivaservis.cz
  Web: www.rivaservis.cz

      

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        12.10.2014

        Na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 3.12.2014, proběhla dnes v našem domě schůzka s P.Navrátilem

        majitelem firmy, spojená s  prohlídkou plynového vedení v šachtě.

        Bylo dohodnuto, že p.Navrátil pověří projektanta k vypracování projektu přeložky plynového vedení, včetně

        odsouhlasení navrženého řešení plynárnami. Předpokládaný termín: leden 2015.

        V návaznosti na odsouhlasený projekt vypracuje spol. p.Navrátila cenovou nabídku, kterou posoudí představenstvo

          BD, případně členská schůze.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BYTOVÉ DRUŽSTVO STOJANOVA 6, DRUŽSTVO

                      se sídlem Stojanova 6, 602 00 Brno

                  IČ: 27737284, DIČ: CZ27737824

                   č.ú. ČSOB 217340938/ 0300

                   zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 4449

----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                          

                                                                                         V Brně dne 18.listopadu 2014

 

P o z v á n k a

 

na členskou schůzi Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, která se uskuteční v

v prostorách vinotéky na ulici.Úvoz č. 43

 

Členská schůze bytového družstva se svolává v souladu s ustanovením § 636 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

 ve středu 3. prosince  2014 v 18.00

Program jednání:

 

 

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů členské schůze – volba předsedajícího a volba zapisovatele
 3. Projednání  připomínek  ke stanovám SVJ , a  následné hlasování
 4. Další nakládání s bytovou jednotkou č. 24 dlouhodobě pronajatou Ing. Lukáši Teleckému.

       5.  Projednání dalšího postupu proti p.Malaníkovi , ve smyslu neoprávněné instalace

plynové přípojky k nebytovému prostoru, jenž užívá a k porušování stanov BD.

      6.   Projednání návrhu na další nutné opravy a investice do našeho domu

      7.   Projednání ostatních provozních záležitostí družstva

      8    Závěr

 

Představenstvo družstva Vás žádá o maximální účast, nebudete –li moci se schůze osobně zúčastnit, můžete zmocnit jinou osobu. Za tím účelem použijte plnou moc, která je k dispozici na stránkách: www.stojanka.wbs.cz.

 

-          Ing.Jiří Dvořák                                                            Mgr.Milan Kružík

           předseda družstva                                                        l. místopředseda družstva  

 

 

 8.10.2014 , Vážení družstevníci , předkládáme Vám k odsouhlasení a seznámení se s návrhem nových stanov SVJ,

 jejichž odsouhlasení bude předmětem následující členské schůze. Odkaz najdete zde:

http://stojanka.wbs.cz/stanovy/stanovy_svj_koncept_stojanova_370_6__brno-ma__sto.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     .

 20.8.2014

Informace z činnosti družstva: srpen 2014

---------------------------------------------------------

 • Ani po opakovaných výzvách představenstva družstva nepředali všichni  družstevnici

údaje o bankovních účtech, na které mají být přeplatky za služby za rok 2013 zaslány.

Jedná se o tyto družstevníky: M.Malaník, RNDr.doc.Mikulášek, M.Klíma,O.Knosová,

E.Bezegová, M.Kostrhonová (pozůstalí).

Představenstvo družstva  žádá všechny členy, kteří tak neučinili , aby  zaslali mailem nebo

doručili představenstvu čísla účtů , na které mají být platby poukazovány

 • Revize plynu v našem domě nemohla být dokončena z důvodu že p.Malaník

neumožnil přístup do nebytových prostor v přízemí našeho domu (které užívá) a nedoložil

všechny  nezbytné  doklady od plynové přípojky (požadované revizním technikem), kterou

provedl bez souhlasu a vědomí BD. Vzhledem k tomu, že nereaguje na opakované výzvy

představenstva bude další postup v této věci řešen na členské schůzi BD.

 

 • Stav učtu DB Stojanova 6, družstvo ke dni  20.8.2014: 408 582,- Kč
 •  
 •  Na základě žádosti představenstva vypracovala společnost Riva servis s.r.o

cenovou nabídku nezbytných úprav v našem domě, jak vyplývá z jednání na členských

schůzích BD. Nabídka je vystavena na nástěnce a na našich stránkách. Připomínky

k této nabídce  adresujte představenstvu BD.

 

Představenstvo družstva, přeje všem svým členům a jejich rodinám,

krásné a zasloužené  prožití zbývajících dnů prázdnin a dovolených.

 

20.8.2014 Nabídka společnosti Riva servis, s.r.o. zde:

 

VÝŠKOVÉ, STAVEBNÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE

RIVA SERVIS s.r.o. IČ: 26956683

Zapsaná v OR, vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 47990

V Brně dne 14.8.2014

CENOVÁ NABÍDKA

Opravy střechy

RIVA SERVIS s.r.o.

Ludvíka Podéště 10,

Brno 602 00

IČ: 26956683

DIČ: CZ 26956683

Mob: 733 585 612

Email: tomek@rivaservis.cz

Vážený pane inženýre,

na základě poptávky a obhlídce místa,Vám předkládám v níže uvedeném rozsahu cenový

návrh na úklid a opravy střechy, montáž sněhových zábran, zednické zapravení zídky kolem

schodiště(na střeše) a zapravení parapetů na bytovém domě na ulici Stojanova 6.

Předpokládaný rozsah prací:

Přeložení poslední řady tašek, nová střešní lať cca 15bm

15 360,-Kč

Demontáž starých sněhových zábran, vyčištění klempířských prvků od nánosu

nečistot, odstranění hnijících trámů z foliové střechy, likvidace 8 400,-Kč

Instalace sněhových zábran: dodávka a montáž sněhové mříže, cca 15bm

20 440,-Kč

Oprava komínového tělesa u výlezu na střechu: Odstranění nesoudržné komínové

hlavy, proškrábnutí zvětralých spár zdiva, vyspárování, osazení hlavy z PZ plechu

14 600,-Kč

Přeskládání a omazání hřebene pokrývačskou maltou 7 700,-Kč

Zadní stěna pod odvětráním schodiště a stěny přilehlé

o Zednické zapravení zídky a přilehlých stěn (hrubá+štuk)

o Venkovní nátěr fasádní barvou

o Venkovní nátěr lamelového odvětrání schodiště

o Demontáž větráku a zaslepení otvoru v lamelovém odvětrání

o D+M žlabu pod prosklené zastřešení schodiště

o Osazení římsy z PZ plechu mezi lamelové odvětrání a zídku

o 2x olemování prostupů VZT skrz lamely odvětrání

o 1x komínek a lemování ve světlíku

o Zavaření fólie u kohoutku na střeše

34 460,-Kč

D+M výlezového Al žebříku 2,6m včetně háků a oka na zajištění proti krádeži

5 180,-Kč

Oprava 15ti parapetů: vyplnění nízkoexpanzní pěnou, seříznutí a nátěr barvou

13 840,-Kč

Zajištění záboru komunikace, stavební výtah a doprava 14 800,-Kč

BYTOVÉ DRUŽSTVO STOJANOVA 6,

Stojanova 6

602 00 Brno

IČ: 27737284

DIČ: CZ27737284

GSM: +420 602 580 270

e-mail: morava.real@volny.cz

VÝŠKOVÉ, STAVEBNÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE

RIVA SERVIS s.r.o. IČ: 26956683

Zapsaná v OR, vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 47990

Termín a hodina nástupu: Budou upřesněny po dohodě se zadavatelem.

Cena za dílo:

Záruky: Garance zhotovitele na krytí případných škod na majetku investora při

provádění díla je kryta pojistkou na částku 10mil. Kč vedenou u České

pojišťovny a.s.

Reference: Výběr z referencí naleznete na www.rivaservis.cz příp.Vám je na

vyžádání předložíme v plném rozsahu.

Fakturace: Předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků vzniká zhotoviteli právo

na fakturaci. Splatnost faktur do 14 dnů ode dne jejich vystavení.

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře účtujeme

úrok z prodlení ve výši 1% z fakturované částky.

Bezpečnost práce: Všichni pracovníci naší firmy a pracovníci s naší firmou spolupracující

jsou pravidelně proškolováni v rámci bezpečnosti práce. Zhotovitel bude

provádět práce tak, aby zaručil maximální bezpečnost na pracovišti při

realizaci zakázky a neomezil chod objektu nad přiměřenou míru.

Od okamžiku předání pracoviště objednavatelem, odpovídá zhotovitel

v plné míře za dodržování předpisů a nařízení o bezpečnosti a ochraně

zdraví při práci. Taktéž za zajištění a dodržování protipožárních předpisů

na pracovišti dle zákona o požární bezpečnosti a ochraně.

Připojuji ještě informaci, že naše společnost se sídlem v Brně poskytuje komplexní služby

kromě Jihomoravského kraje, také po celé České republice a na Slovensku.

Přejeme Vám mnoho úspěšných aktivit a těšíme se na spolupráci.

Jakub Tomek, DiS

Za RIVA SERVIS s.r.o.

Platnost nabídky 3 měsíce od data vyhotovení.

Základ zdanitelného plnění (bez DPH): …………………..…… 134 780,- Kč

21 %DPH: ………………….……… 28 304,- Kč

Cena celkem: …………………….…… 163 084,- Kč

 

  2.7.2014 představenstvo družstva, přeje všem svým členům a jejich rodinám, krásné a zasloužené

  prožití prázdnin a dovolených.

   

  2.7.2014, ustavující schůze společenstva vlastníků jednotek (SVJ), bude uskutečněna po prázninách( z důvodu

  nutnosti 100% účasti všech členů) pravděpodobně v září a následně bude probíhat převod jednotlivých bytů do

  osobního vlastnictví členů SVJ.

   Zde je návrh stanov k připomínkovém řízení:

       http://stojanka.wbs.cz/aktuality/navrh.doc

   

 

  

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...